Poolbygge

Snöröjning

Infiltrationsanläggning

Schakt och grusat pool

Fuktisolering av Husgrund

Villagrund

Grundläggning

Hydraulhammare

Åkerman grävmaskin årsmodell 1947

Transportmaskin

Sorteringsskopa

Kantsten

Rivning

Pordrän

Infiltration

Reningsverk

Reningsverk

Villagrund med golvvärme

Efterpoleringsbädd med kasetter

Container

Balkgrund

Väg

Vägbygge

Sopmaskin

Hål för bergsprängning

Schakt för pool

Vinkelelement

Verkstaden

Attefallshus med golvvärme

Arbete med Kranbil